Finanse i ubezpieczenia

Dedykowana platforma dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeń

Wspomagamy biznes

Applan Business Platform pozwala na automatyzację procesów biznesowych i skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek, szczególnie w organizacjach o rozporoszonej strukturze.

Automatyzujemy procesy

Wspieramy procesy biznesowe związane z tworzeniem, dystrybucją i sprzedażą produktów oraz z pozyskaniem, obsługą, rozliczeniem i utrzymaniem klienta.

Finanse i ubezpieczenia

Applan Business Platform [ABP] – to rozwiązanie dla firm realizujących sprzedaż produktów/usług, w tym finansowych i ubezpieczeniowych, poprzez rozległe i rozproszone sieci sprzedażowe. Łączy ono najistotniejsze elementy funkcjonalne systemów klasy ERP oraz CRM, przy czym pełna funkcjonalność jest dostępna na każdym, mającym dostęp do Internetu, urządzeniu: PC, laptop, smartphone. 

Usługa Applan Business Platform zbudowana jest z 5 filarów: backoffice, administracja merytoryczna, hosting, development, platforma ABP, które wspierają procesy biznesowe związane z tworzeniem, dystrybucją i sprzedażą produktów oraz z pozyskaniem, obsługą, rozliczeniem i utrzymaniem klienta.


  Usługa Applan Business Platform to: backoffice, administracja, hosting, development, platforma ABP
 

 

Dlaczego warto wdrożyć ABP

Ponieważ rozwiązanie oferuje m.in.:

 • automatyzację najbardziej pracochłonnych procesów i możliwość przesunięcia zasobów do działań handlowych
 • łatwe definiowanie i szybkie wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży skracając znacznie time to market
 • natychmiastowy dostęp do nowych produktów w całej sieci sprzedaży i równoczesne wycofywanie z wszystkich punktów
 • ograniczenie kosztów związanych w przygotowaniem, produkcją i dystrybucją druków i materiałów informacyjnych oraz szkoleniem produktowym
 • standaryzację i skrócenie czasu obsługi klienta
 • zarządzanie siecią sprzedaży, w tym system rozliczeń i raportowania on-line
 • wysoką skalowalność systemu dzięki zastosowaniu architektury wielowarstwowej
 • wysoką dostępność systemu – dzięki redundantnej konfiguracji serwerów WWW i baz danych
Wybrane obszary funkcjonalne

Produkt
Ważną cechą systemu jest możliwość szybkiego definiowania i udostępniania w sieci sprzedaży nowych produktów, np. ubezpieczeniowych, a także ich natychmiastowego wycofania z oferty. Jednym z etapów tworzenia oferty jest parametryzacja produktów oraz wycena różnych komponentów. Oba etapy, realizowane tradycyjnymi metodami, są bardzo czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu osób. ABP pozwala skrócić czas całego procesu nawet do kilku godzin i udostępnić nowy produkt w całej sieci dystrybucyjnej w ciągu kilku minut
 

Kompletność danych

Rozwiązanie służy przede wszystkim do kompleksowej realizacji biznesu i stanowi podstawowe źródło dla tematycznych hurtowni danych. Jest to możliwe dzięki spójności i wysokiej jakości danych zbieranych przez system oraz jednolitemu sposobowi definiowania pojęć. W produktach finansowych i ubezpieczeniowych ma to wpływ na szybkość rozliczeń poszczególnych transakcji i, w efekcie, sprawność obsługi klienta.
Dodatkowo ABP pozwala na generowanie szeregu raportów od handlowych i dystrybucyjnych po zarządcze.

Raporty analityczne i zarządcze w usłudze Applan Business Platform

Obsługa klienta
Dużą zmianą, związaną z obsługą klienta, było przeniesienie działań, wcześniej zastrzeżonych dla producenta czy dystrybutora, na poziom pojedynczego sprzedawcy. W przypadku sprzedaży polis, została ona skrócona do około 10 minut dzięki dostępowi online do produktów i dokumentów niezbędnych do ich sprzedaży. System został wyposażony także w dedykowany dla agentów portal informacyjny, gdzie mogą monitorować statusy rozliczeń i płatności oraz uzyskać szereg informacji, w tym np. dotyczące rentowności produktów.

Administracja ABP
 • utrzymanie i dostępność
 • administracja produktami
 • import/exporty
 • procedury automatyczne
 • bezpieczeństwo
 • administracja
BackOffice
 • helpdesk, wsparcie sprzedaży
 • obsługa procesów niezautomatyzowanych
 • obsługa dokumentacji
 • rozliczenia
 • nadzór zlecony
 • raportowanie
Platforma ABP
 • struktury dystrybucyjne
 • dostawcy produktów i produkty
 • rejestr ofert i umów
 • rejestr klientów
 • rozliczenia z klientami, dostawcami produktów, dystrybutorami
 • serwis posprzedażowy
Hosting
 • utrzymanie i dostępność
 • HW/OS i komunikacja
 • kolokacja
 • administracja
 • bezpieczeństwo
 • rozwój
Development ABP
 • utrzymanie i rozwój
 • nowe funkcjonalności
 • nowe technologie

 

Architektura rozwiązania Applan Business Platform

Architektura platformy Applan Business Platform

Studium przypadku - Generali ABP