Dedykowany CMS

Zbuduj własny system zarządzania treścią

Systemy CMS

Rynek wydawniczy przechodzi transformację, której kierunek nadały Internet oraz kanały mobilne. Portale internetowe przestały być tylko uzupełnieniem tytułów papierowych, lecz stały się samodzielnym kanałem dystrybucji informacji, a co za tym idzie – także źródłem przychodów. Dlatego elastyczność zarządzania treścią i formatami reklamowymi w portalach urosła do kwestii o zasadniczym znaczeniu w walce o czytelników i reklamodawców.

Założenia do projektu budowy dedykowanego CMS

W związku z nowymi wyzwaniami Axel Springer Polska, jeden z czołowych koncernów wydawniczych, zdecydował się na przebudowę systemu do zarządzania treścią na portalu opiniotwórczego tygodnika Newsweek. Celem było:

 • skrócenie czasu poświęcanego na przygotowanie i publikowanie treści poprzez automatyzację czynności
 • stworzenie systemu pozwalającego na łatwą adaptację materiałów do różnych kanałów komunikacji i urządzeń
 • wprowadzenie wielopoziomowego kategoryzowania materiałów na potrzeby wyszukiwania i prezentacji równolegle w kilku sekcjach serwisu
 • skrócenie czasu przygotowania kampanii reklamowych poprzez zbudowanie elastycznego systemu zarządzania formatami reklamowymi
 • przygotowanie serwisu do znaczącego wzrostu liczby użytkowników
 • ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu

Zastosowane rozwiązanie

Projekt nowego portalu Newsweek.pl i związanego z nim systemu CMS sprowadzał się do zaprojektowania i realizacji dwóch kluczowych elementów.
1. przygotowania warstwy aplikacyjnej, składającej się z wystandaryzowanych, a jednocześnie elastycznych modułów, powiązanych z odpowiednimi typami danych wprowadzanymi do CMS. W tym celu wykorzystaliśmy komponenty NET i usługi Windows Sharepoint Services systemu Windows Server 2003. Technologia Microsoft NET/ASP 2.0 i 3.0 posłużyła do stworzenia i osadzenia w portalu szkieletowych wersji artykułów, reklam, ankiet, sekcji specjalnych, komponentów wideo i innych formatów promocyjnych. 

Struktura systemu zarządzania treścią          Formularz artykułu w cms

Definiowanie właściwości poszczególnych elementów przeniesione zostało na poziom administratora i nie wymagało pisania kodu. Ponadto funkcja administratora może być przydzielana osobom lub grupom osób w ramach definiowania uprawnień.

Dzięki temu uzyskano dużą swobodę w zakresie publikacji i kategoryzowania, także na potrzeby wyszukiwania, treści oraz tworzenia formatów reklam dostosowanych do oczekiwań reklamodawców.

System kategoryzowania i wyszukiwania treści

2. zapewnienie całemu systemowi wysokiej skalowalności, ale bez konieczności budowania wielkiej i skomplikowanej infrastruktury - w projekcie wykorzystano działające już w firmie zróżnicowane serwery IIS 6, dwa serwery buforujące i jeden serwer baz danych, oparty na SQL Server 2005.  Dzięki temu nie było potrzeby poszerzania infrastruktury o nowe serwery i macierze dyskowe.

Korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu dedykowanego cms

 • wsparcie technologiczne dla trwającej transformacji w kierunku publikacji elektronicznych
 • usprawnienie procesu przygotowania i publikacji treści
 • podniesienie jakości wyników wyszukiwania
 • zwiększenie możliwości generowania przychodów poprzez szybkie przygotowanie nawet bardzo zaawansowanych kampanii reklamowych
 • redukcja kosztów związanych z rozwojem i utrzymaniem portalu Newsweek.pl
 • ograniczenie kosztów w wyniku wykorzystania istniejących komponentów infrastruktury serwerowej
 • stabilizacja środowiska portalowego, dzięki skalowalnej architekturze całości infrastruktury