Outsourcing IT

Wynajem specjalistów IT

Potrzebny specjalista?

Wynajem specjalistów IT sprawdza się zawsze w sytuacji, gdy musimy wykonać zadania wymagające zaawansowanych kompetencji (np. w  celu migracji danych pomiędzy systemami lub podczas uaktualnienia oprogramowania ważnych serwerów firmowych), a także w przypadku zatrudnienia specjalisty na czas określony (np. na czas nieobecności pracownika).

Potrzebne wsparcie?

Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenia oraz wsparcie IT, wynajmij naszych specjalistów IT na potrzeby realizowanych przez siebie projektów informatycznych. Nasza oferta obejmuje wynajem specjalistów z kompetencjami technicznymi z obszaru IT, w tym m.in. programistów, inżynierów oraz projektantów rozwiązań informatycznych.

Wynajmij specjalistę IT na czas realizacji projektu

Nasza usługa pozwoli Ci obniżyć koszty i uniknąć szeregu problemów związanych z tradycyjnym modelem zatrudniania etatowych pracowników – przede wszystkim odciąży Cię od żmudnego procesu rekrutacji oraz obowiązków kadrowo-płacowych. Rozwiązanie to zapewni Ci dostęp do szerokiego grona wysoko wykwalifikowanych specjalistów wtedy, gdy będziesz tego potrzebował. Posiadamy wieloletnie relacje z delegowanymi przez nas specjalistami, bowiem większość naszych specjalistów to osoby, z którymi współpracowaliśmy już wcześniej, niejednokrotnie nasi wieloletni pracownicy lub współpracownicy.

Kosztowne zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych informatyków przestanie być koniecznością.  Wystarczy przemodelować obsługę informatyczną przedsiębiorstwa i skorzystać z naszej usługi nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów utrzymania i rozwoju pracowników, których specjalizacje nie stanowią głównego nurtu Twojego biznesu.

Nasi specjaliści

Nasza oferta obejmuje wynajem specjalistów z kompetencjami technicznymi z obszaru IT, w tym m.in. programistów, inżynierów oraz projektantów rozwiązań informatycznych.

Programiści, analitycy i projektanci

 • programiści MCPD, MCTS (Microsoft .NET, ASP.NET MVC, WCF, WPF, WWF)
 • programiści open source (Django, Python, GitHub, PostgreSQL)
 • analitycy i projektanci systemów (Microsoft Active Directory, Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Internet Information Services)
 • analitycy i projektanci rozwiązań cloud (Microsoft Azure, Amazon Web Services)

Specjaliści baz danych, analitycy danych

 • specjaliści w zakresie Microsoft SQL Server, PostgreSQL
 • specjaliści w zakresie analizy, raportowania i przetwarzania danych
 • specjaliści w zakresie integracji i migracji baz danych pomiędzy systemami
 • eksperci w zakresie wydajności i optymalizacji systemów bazodanowych

Inżynierowie i administratorzy systemów

 • inżynierowie z certyfikatami MCTS, MCSE, MCSA (Microsoft Windows, Exchange, SQL, technologie klastrowe Microsoft)
 • inżynierowie z certyfikatami VCP (VMware vSphere)
 • administratorzy serwerów Microsoft Windows, Exchange oraz SQL
 • administratorzy platform wirtualizacyjnych Microsoft Hyper-V oraz VMware ESX/vSphere
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zasady współpracy

Wykonywanie prac przez naszych specjalistów odbywa się standardowo w siedzibie klienta pod jego bezpośrednim kierownictwem i nadzorem. Nasi specjaliści mogą pracować również zdalnie lub w systemie mieszanym w zależności od charakteru prac i wymagań klienta.

Na czas realizacji zlecenia specjaliści są przydzielani imiennie do każdego klienta. Rozliczenie z tytułu wynajmu specjalistów odbywa się w oparciu o rozliczenie godzinowe i jest dokonywane w cyklu miesięcznym lub tygodniowym. Czas pracy jest raportowany przez wykonawców i zatwierdzany przez klienta. Zatwierdzony raport stanowi podstawę do wystawienia faktury i obciążenia klienta.

Stawki specjalistów są uzgadniane z klientem, a ich wysokość zależy od kompetencji i doświadczenia wynajmowanego specjalisty. Przy negocjacji stawek uwzględnia się również czas trwania kontraktu oraz liczbę jednorazowo zamówionych godzin. Stawki naszych specjalistów zaczynają się na poziomie kilkudziesięciu złotych za godzinę w przypadku wynajmu młodszych specjalistów, a w przypadku wynajmu inżynierów i programistów z dużym doświadczeniem stawki godzinowe kształtują się na poziomie stu kilkudziesięciu złotych. Wysokość stawek jest wyznaczana indywidualnie dla każdego projektu.

Wycena usług wynajmu specjalistów

Wyślij do nas zapytanie (sales@dcs.pl) z informacją, jakich umiejętności i wiedzy oczekujesz, podaj przewidywaną długość projektu oraz swoje wymagania, a my zaproponujemy specjalistę odpowiedniego do Twoich potrzeb. Wynajem specjalistów odbywa się według kolejności zamówień, a informacje o dostępności poszczególnych osób umieszczamy w przekazywanych przez nas odpowiedziach na konkretne zapytania. Nie stosujemy żadnych opłat przed przystąpieniem do współpracy, a wszystkie nasze wstępne analizy i ewentualne oferty są przygotowywane bezpłatnie.