Veeam Backup i replikacja danych

Veeam, Soft.

Veeam Software jest producentem innowacyjnych narzędzi do zarządzania systemami wirtualnymi, backup-em i ochroną danych w środowiskach VMware oraz Hyper-V.

Veeam Backup & Replication

Narzędzie numer 1 do kopii zapasowych maszyn wirtualnych w środowiskach VMware i Hyper-V. Umożliwia również szybkie, elastyczne i niezawodne odzyskiwanie aplikacji oraz danych w środowisku wirtualnym.

Produkty Veeam Software

Powstała w 2006 roku, firma Veeam Software jest autorem rozwiązania numer 1 w zakresie backupu i ochrony danych w środowisku VMware. Przejęcie firmy nWorks, w 2008 roku, pozwoliło Veeam zaadresować potrzeby klientów w zakresie integracji rozwiązań VMware z frameworkami do zarządzania infrastrukturą informatyczną - Microsoft SCOM i HP OpenView. Technologia Veeam Monitor jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania hostami VMware bez udziału produktów firm trzecich. Portfolio produktów Veeam zamyka generator modyfikowalnych raportów dostarczających komplet informacji o wydajności, obciążeniu, konfiguracji i jego zmianach w środowisku wirtualnym VMware.

Veeam Backup & Replication umożliwia pełną ochronę maszyn wirtualnych pracujących w środowisku VMware ESX/ESXi oraz Microsoft Hyper-V. Opatentowana przez firmę technologia Veeam vPower została wbudowana w Veeam Backup & Replication, dzięki czemu system backupu może być w pełni dostosowany do specyfiki i wymogów środowisk wirtualnych. Producent zapewnia pełną weryfikację procesu backupowania danych i daje 100%-ową gwarancję ich odtworzenia. Administrator ma do dyspozycji możliwość odtwarzania pełnych backupów lub pojedynczych plików oraz możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych bezpośrednio z kopii archiwalnych.

Nowe standardy zarządzania VMware

Veeam Monitor for VMware jest autonomicznym narzędziem (niewykorzystującym oprogramowania firm trzecich) do sprawnego zarządzania kondycją i wydajnością hostów VMware ESX/ESXi. Zapewnia niezbędne wsparcie dla diagnostyki (troubleshooting) oraz rozwiązywania problemów. Pozwala śledzić zmiany obciążenia i tendencje zmian oraz planować rozwój infrastruktury technicznej przeznaczonej dla systemów wirtualnych. Umożliwia monitorowanie i nadzór nad systemami wirtualnymi nie tylko na bieżąco, ale także w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej.

Raportowanie, zarządzanie zmianami i planowanie rozwoju

Veeam Reporter for VMware to kompletny system raportów dostarczających informacje o całym środowisku wirtualnym VMware. Zawiera przekrojowe informacje o wszystkich obiektach, ustawieniach, konfiguracjach i ich zmianach. Ponadto dzięki prezentacji trendów dotyczących obciążenia i wydajności poszczególnych elementów infrastruktury wirtualnej pozwala dobrze zrozumieć bieżący stan, przyczyny ewentualnych problemów oraz ich następstwa.

Monitorowanie VMware przy użyciu Microsoft System Center

nWorks Management Pack for Microsoft Operations Manager for VMware jest komponentem Microsoft System Center, który umożliwia wysoce skalowalne i niezawodne monitorowanie infrastruktury wirtualnej VMware bez użycia dedykowanych agentów. Pozwala skutecznie zarządzać infrastrukturą wirtualną VMware z platformy Microsoft Windows oraz Microsoft System Center.

Monitorowanie VMware przy użyciu HP Operation Manager

Veeam nWorks Smart Plug-in™ (SPI) for VMware chroni HP Operations Manager. Jest to moduł zapewniający rozproszone monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą VMware przy zachowaniu pełnej integracji z HP Operations Manager. Jego rolą jest przekazywanie informacji o obciążeniu, alarmach, konfiguracji, statusie, topologii infrastruktury wirtualnej bezpośrednio do HP Operations Manager i dzięki temu umożliwia ujednolicenie zarządzania środowiskami wirtualnymi i konwencjonalnymi.

dcs.pl jest partnerem Veeam od poczatku istnienia firmy Veeam Software, tj. od 2006 roku.

Więcej informacji o ofercie Veeam Software można znaleźć pod adresem: http://www.veeam.com/.