VMware wirtualizacja systemów informatycznych

VMware, Inc.

Światowy lider w dziedzinie wirtualizacji systemów informatycznych. Produkty VMware stanowią solidną podstawę do budowy wysokowydajnych platform wirtualizacji serwerów i desktopów.

Korzyści

Zastosowanie produktów VMware gwarantuje uzyskanie korzyści w wielu obszarach, takich jak: konsolidacja serwerów, zapewnienienie ciągłości procesów biznesowych, optymalizacja procesów produkcji oprogramowania.

Dlaczego warto używać rozwiązań VMware?


Firma VMware jest pionierem technologii wirtualizacji serwerów x86/x64. Jako pierwsza wprowadziła na rynek hypervisor (jądro systemów wirtualizacji, umożliwiające jednoczesną pracę wielu systemów operacyjnych w jednym komputerze fizycznym) pozwalający hostować zarówno systemy operacyjne Microsoft jak i Linux w obrębie jednej platformy fizycznej.

VMware, Inc. jest światowym liderem w dziedzinie wirtualizacji systemów informatycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych pamięci masowych. Zastosowanie narzędzi VMware umożliwia elastyczne i efektywne zarządzanie środowiskiem wirtualnym. Pozwala działom IT błyskawicznie reagować na nowe potrzeby użytkowników i przyczynia się do obniżenia ryzyka biznesowego.

Wirtualizacja umożliwia nie tylko konsolidację serwerów i desktopów oraz szybkie uruchamianie nowych usług, ale otwiera również nowe możliwości, m.in. tworzenie zapasowych centrów danych, backup pracujących serwerów, uaktualnienie lub wymiana uszkodzonego sprzętu bez zakłócania pracy systemów informatycznych.

Dcs.pl współpracuje z VMware od końca lat dziewięćdziesiątych i jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała status VMware Enterprise Solution Provider. Portfolio produktów VMware obejmuje kilkadziesiąt pozycji, które oferujemy z profesjonalnym wsparciem i pełnym zakresem usług informatycznych. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na dwie poniższe technologie.

VMware vSphere – wirtualizacja serwerów

Przy pomocy VMware vSphere można bezpiecznie wirtualizować serwery i dzięki temu utrzymywać krytyczne aplikacje biznesowe przedsiębiorstwa w formie zwirtualizowanej  (niezależnej od platformy sprzętowej) z zachowaniem wszystkich standardów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Zastosowanie vSphere przyśpiesza proces transformacji infrastruktury IT i skraca drogę dojścia do świadomego wykorzystania dojrzałych systemów przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing). Umożliwia także budowę prywatnej chmury oraz jej łatwą integrację z infrastrukturą operatorów udostępniających chmury publiczne.

Obecnie, jako jedyna technologia wirtualizacji, wspiera model hybrydowy, w którym współobecność chmur prywatnych i publicznych jest wpisana w filozofię rozwiązania zapewniając ścieżkę migracji systemów w obu kierunkach, tj. migrację systemu informatycznego ze środowiska chmury prywatnej do chmury publicznej i odwrotnie.

VMware Horizon – wirtualizacja stacji roboczych

Technologia VMware Horizon umożliwia zwirtualizowanie desktopów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Wirtualizacja desktopów odbywa się z wykorzystaniem tych samych niezawodnych technologii, które są wbudowane w VMware vSphere, wzbogaconych o mechanizm udostępniania interfejsu graficznego użytkownika zarówno w sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa jak i poza obszarem chronionym (np. za pośrednictwem Internetu).

Korporacyjne działy IT są zobligowane do zapewnienia dobrych warunków pracy i efektywnego wsparcia użytkownikom niezależnie od wykorzystywanych przez nich aplikacji oraz urządzeń. Uproszczenie zarządzania desktopami oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa i kontroli stanowisk pracy jest możliwy dzięki technologii VMware Horizon, która istotnie przyspiesza proces instalowania, konfigurowania oraz uaktualniania desktopów i aplikacji zapewniając przy tym pełną zgodność z polityką przedsiębiorstwa.

Wirtualizacja desktopów pozwala udostępnić stanowisko pracy nowemu użytkownikowi w bardzo krótkim czasie nie angażując przy tym istotnie korporacyjnych specjalistów IT. Dostęp do wirtualnych desktopów jest możliwy zarówno z sieci wewnętrznej jak i ze zdalnych lokalizacji w sposób bezpieczny i niezawodny. VMware Horizon pozwala chronić dane korporacyjne poprzez zamknięcie ich wewnątrz wirtualnego desktopa przechowywanego w korporacyjnym centrum danych na bezpiecznych nośnikach danych takich jak redundantne macierze dyskowe chronione zaporami ogniowymi. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie VMware Horizon, co może wyraźnie zwiększyć ich przewagę względem konkurencji.