System głosowań za pomocą urządzeń mobilnych SMS Vote  – logo

SMS Vote – system dla organizatorów: głosowań, konferencji, wykładów.

Organizator szkolenia lub konferencji często zadaje sobie pytanie, jak zapewnić interakcję pomiędzy słuchaczami a prowadzącymi. Z kolei organizator zgromadzeń, głosowań, referendów zadaje sobie pytanie, jak zapewnić aby głosowanie było anonimowe, a wyniki znane bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

Odpowiedzią jest prosty i skuteczny system do głosowania i zbierania opinii przekazywanej komórkami przy pomocy SMS-ów.

Ważnym celem autorów systemu było wyeliminowanie „cudów nad urną”, określanych niekiedy „nieważne kto jak głosuje, ważne kto i jak liczy głosy”. Udało się go osiągnąć, powstał system umożliwiający anonimowe głosowania w jednej lub wielu lokalizacjach przy równoczesnym zapewnieniu transparentności i weryfikowalności procesu zliczania głosów.

Uczestnikom spotkania organizator zapewni możliwość anonimowego wylosowania numeru głosu. Komórki uczestników zostaną zarejestrowane w systemie, a treść wysyłanych sms’ów będzie publikowana wraz z numerem głosu, bez możliwości identyfikacji komórki, z jakiej zostały wysłane.

System głosowań za pomocą urządzeń mobilnych SMS Vote  – architektura

System zbiera, przetwarza i wyświetla odpowiedzi, umożliwia wgląd we wszystkie udzielone odpowiedzi, przy czym każdy uczestnik może upewnić się, jakie głosy oddali wszyscy głosujący, a wśród nich znaleźć głosy opatrzone jego numerem. Głosowanie uznaje się za prawidłowo podliczone, o ile nikt nie zgłosi skutecznie reklamacji, że treść SMS-a wysłanego z komórki jest inna od treści zarejestrowanej w systemie.

Korzyści dla użytkowników

Jak pokazują badania nad skutecznością procesu nauczania, członkowie grupy pracujący wspólnie nad zagadnieniem pozyskują cztery razy więcej wiedzy niż bierni uczestnicy wykładów.

System wspomaga bardziej efektywne przekazywanie wiedzy, uatrakcyjnia uczestnictwo. Podsumowania są prezentowane w formie graficznej, a treści wysłane SMS-ami są archiwizowane dla późniejszego wykorzystania.