IT Project Manager (Warszawa Ursynów)

Obowiązki:

 • Zarządzanie projektami IT z uwzględnieniem strategii rozwoju, marketingu oraz sprzedaży
 • Współpraca z klientami w zakresie tworzenia, utrzymania i rozwoju aplikacji
 • Zapewnienie terminowego wdrażania poszczególnych faz projektów
 • Rozliczanie prac zespołu i przygotowywanie raportów rozliczeniowych
 • Bieżąca współpraca z programistami i zespołem utrzymania usług
 • Zarządzanie dokumentacją i tworzenie specyfikacji aplikacji

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie zarządzania projektami
 • Umiejętność szybkiego uczenia się nowych systemów i technologii informatycznych
 • Zainteresowanie technologiami IT, rozwiązaniami mobilnymi i nowinkami technicznymi
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność komunikowania się z klientami
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • Otwartość, kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka Transact SQL, narzędzi raportowych Reporting Services i Power BI
 • Wiedza w zakresie współczesnych metod wytwarzania i utrzymania oprogramowania
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i argumentacji proponowanych rozwiązań
 • Znajomość marketingu internetowego i analizy zachowania klientów w sieci
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów IT

Tak pracujemy:

 • Wytwarzamy i utrzymujemy systemy oraz aplikacje w technologii Windows Server
 • Do tworzenia raportów wykorzystujemy SQL Server, Reporting Services, Excel
 • Korzystamy z narzędzi pracy grupowej (Jira, Service Desk, Office, Teams)
 • Pracujemy w metodyce SCRUM/Agile

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do kompetencji i zaangażowania
 • Bezpośredni kontakt i współpracę z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami
 • Pracę z najnowszymi technologiami w ciekawych projektach komercyjnych
 • Swobodną wymianę doświadczeń i okazję do nauki i podnoszenia kwalifikacji

Swoje zgłoszenie w postaci CV oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@dcs.pl. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303 zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku".

Brak klauzuli uniemożliwi nam przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji i tym samym rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia.

Informujemy, że Administratorem danych jest dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Przystąpienie do procesu rekrutacji jest wyłączną decyzją Kandydata i odbywa się na jego własny koszt i ryzyko. Nie zwracamy kosztów dojazdu, przygotowania i uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji.