Tester aplikacji (Warszawa Ursynów)

Obowiązki:

 • Diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z działaniem aplikacji webowych
 • Samodzielne opracowanie i prowadzenie testów technicznych i biznesowych
 • Analiza, weryfikacja i opis błędów zgłoszonych przez klientów
 • Przygotowywanie danych testowych (ręczne i automatyczne)
 • Weryfikacja funkcjonalności aplikacji pod kątem zgodności z wymaganiami
 • Współpraca z zespołem projektowym w trakcie wytwarzania i eksploatacji oprogramowania

Wymagania:

 • Przynajmniej rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Podstawowa wiedza na temat metodologii testowania oprogramowania
 • Podstawowa wiedza w zakresie współczesnych metod wytwarzania oprogramowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość frameworków automatyzacji testów: Selenium, AssertJ, Espresso, JMeter, JUnit
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu testów wydajnościowych oraz integracyjnych
 • Znajomość ISTQB FL, REST, SOAP, XML
 • Znajomość Microsoft SQL Server, Reporting Services
 • Znajomość Microsoft Windows Server oraz IIS
 • Znajomość Jira, Service Desk, Bamboo, Sentry
 • Znajomość technologii i działania aplikacji .NET oraz ASP.NET
 • Znajomość zasad utrzymania bezpieczeństwa aplikacji oraz danych

Tak pracujemy:

 • Utrzymujemy aplikacje .NET i ASP.NET
 • Utrzymujemy serwery Microsoft IIS, bazy danych SQL Server
 • Utrzymujemy narzędzia i środowiska developerskie (Atlassian Jira, Bamboo, inne)
 • Utrzymujemy środowiska produkcyjne Hyper-V
 • Metodyka SCRUM/Agile

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do kompetencji i zaangażowania
 • Bezpośredni kontakt i współpracę z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami
 • Pracę z najnowszymi technologiami w ciekawych projektach komercyjnych
 • Swobodną wymianę doświadczeń i okazję do nauki i podnoszenia kwalifikacji

Swoje zgłoszenie w postaci CV oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@dcs.pl. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303 zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku".

Brak klauzuli uniemożliwi nam przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji i tym samym rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia.

Informujemy, że Administratorem danych jest dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Przystąpienie do procesu rekrutacji jest wyłączną decyzją Kandydata i odbywa się na jego własny koszt i ryzyko. Nie zwracamy kosztów dojazdu, przygotowania i uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji.