Microsoft Partner

dcs.pl to jedna z pierwszych w Polsce firm, które nawiązały współpracę z Microsoft i przystąpiły do programu partnerskiego Microsoft Partner Network. Historia naszej współpracy z Microsoft rozpoczęła się w 1996 roku. Od tamtego czasu konsekwentnie dostarczamy rozwiązania wykorzystujące narzędzia i platformy Microsoft, i stale powiększamy nasze doświadczenie. Nieprzerwanie od kilkunastu lat potwierdzamy nasze kompetencje oraz wiedzę i umiejętności naszych pracowników, spełniając wymagania programu partnerskiego Microsoft Gold. dcs.pl posiada kompetencje na poziomie Gold i Silver w ramach programu partnerskiego w następujących obszarach:

  • Gold Hosting – przyznawana firmom oferującym aplikacje Microsoft w hostingowym modelu Software-as-a-Service (oprogramowanie dostarczane, jako usługa). Nasza firma, jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikację Gold Hosting i posiada ją nieprzerwanie od 2006 roku.
  • Silver Application Development – przyznawana firmom o potwierdzonych kompetencjach w zakresie tworzenia aplikacji.
  • Silver Messaging - przyznawana ekspertom w zakresie implementacji, utrzymania i wsparcia techincznego projektów opartych na Microsoft Server Exchange

dcs.pl była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez Microsoft Polska oraz Microsoft Corporation. W 2003 roku została finalistą dorocznego konkursu dla partnerów Microsoftu w kategorii "Software Asset Management Advocate of the Year". Rok później, w 2004 roku Microsoft uhonorował firmę dcs.pl tytułem Customer Experience Award. Nagroda została przyznana za opracowanie, wdrożenie, utrzymanie oraz stały rozwój bramki „SMS z Internetu” dla operatora Orange.

W 2008 roku zostaliśmy uznani przez firmę Microsoft za najlepszego dostawcę usług hostowanych w regionie Centralnej i Wschodniej Europy. Podczas corocznej, ogólnoświatowej konferencji partnerów, Microsoft przyznał dcs.pl nagrodę "Hosting Solutions Partner of the Year" za rozwiązanie Orange E-mail BOX opracowane, zaimplementowane i utrzymywane przez dcs.pl na potrzeby operatora sieci komórkowej Orange. Analogiczne rozwiązanie hostowanego Exchange Server oferujemy również dla klientów operatora Polkomtel – jako usługę Plus mailbox.

Wielu z naszych pracowników posiada wiedzę udokumentowaną certyfikatami Microsoft, m.in. MCSE, MCITP, MCSA, MCSD, MCPD i MCTS. Wiedza i doświadczenie tych osób wykorzystywane są na co dzień w realizowanych przez nas projektach obejmujących development i utrzymanie złożonych aplikacji i usług na rzecz wymagających klientów. Pracownicy dcs.pl mieli także wielokrotnie okazje dzielić się swoim praktycznym doświadczeniem w zakresie wykorzystania rozwiązań Microsoft w trakcie konferencji, m.in. podczas cyklu premier {Heroes Happen Here} promującego trzy produkty Microsoft – Windows Server 2008, Visual Studio 2008 i SQL Server 2008.