Audyt systemu pocztowego

Cyberataki mogą okazać się dewastujące dla firmy ze względu na duże ryzyko wycieku wrażliwych danych co może prowadzić do utraty wiarygodności firmy. Ocena poziomu zabezpieczeń IT poszczególnych obszarów firmy jest istotną informacją z punktu widzenia prawidłowego dbania o dane w firmie.

Zapytaj o ofertę: audytpoczty [at] dcs.pl

 

Co to jest audyt poczty?

Oferowany przez nas audyt systemu pocztowego zapewnia całościowe, wielopoziomowe zweryfikowanie aktualnego stanu poczty w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie takiego audytu wspomaga organizację w znalezieniu oraz ocenie istniejących luk bezpieczeństwa. Pozwala także na uprzedzenie potencjalnych ataków i odpowiednie zabezpieczenie systemu zgodnie z najlepszymi praktykami.

Z czego składa się audyt poczty?

Oferowany audyt wykonywany jest zarówno metodami ręcznymi jak i automatycznymi. Takie hybrydowe podejście zapewnia optymalne efekty zarówno pod kątem efektywności nakładów czasowy jak i finansowych.

Rekonesans aktywny i pasywny obejmuje m. in.

  • Weryfikacja obejmuje m.in. ustawienia DNS pod kątem poprawności konfiguracji i zabezpieczeń dla poczty
  • Weryfikacja zabezpieczeń interfejsów pocztowych
  • Weryfikacja komunikacji SMTP pod względem poprawności oraz bezpieczeństwa
  • Weryfikacja odporności kanałów dostępowych poczty na ataki z zewnątrz
  • Próby wywołania błędów / wyjątków w aplikacjach pocztowych
  • Detekcja ogólnie znanych podatności specyficznych dla danego systemu pocztowego
  • Siłowe próby wymuszenia wyświetlenia wyjątków/błędów

Otrzymaj ofertę audytu poczty