NTP Software

Zarządzanie przestrzenią dyskową

NTP Software

Światowy lider w obszarze zarządzania i kontroli danych. Produkty NTP Software ułatwiają zarządzanie przestrzenią dyskową w szkołach, jednostkach budżetowych oraz korporacjach.

NTP QFS

NTP Quota & File Sentinel umożliwia administratorom elastyczne i precyzyjne kształtowanie polityk użytkowania przestrzeni dyskowych, np. zapis plików w określonym formacie lub określonej wielkości spowoduje automatyczne powiadomienie administratora.

Ograniczanie użytkownikom przestrzeni dysku

Ograniczanie użytkownikowi dostępnej powierzchni dyskowej wydaje się z pozoru nieskomplikowanym zagadnieniem, w praktyce jednak okazuje się, że jest to szeroki i skomplikowany temat.

Narzędzie NTP Quota & File Sentinel dziedziczy funkcjonalność ograniczającą z systemów Unix, gdzie co pewien czas odpowiedni proces sprawdza powierzchnię zajmowaną przez poszczególnych użytkowników. Oprócz ustalania limitów pojemności, oprogramowanie do zarządzania serwerami plików potrafi zabezpieczać je przed nadmiernym wypełnieniem - nawet w ramach przyznanych limitów.


NTP Software QFS screen

Produkt można skonfigurować w taki sposób, aby po osiągnięciu pewnego poziomu zapełnienia przyznanej powierzchni dyskowej użytkownik otrzymywał stosowną wiadomość e-mail z ostrzeżeniem. Dodatkowo, narzędzie kieruje użytkownika do lokalnego klienta Storage Investigator, który pomoże łatwo posortować pliki użytkownika pod kątem wielkości, wieku itp. - bez względu na to, jak głęboko są one zlokalizowane w strukturze katalogów.
 
NTP Software QFS daje administratorom możliwość elastycznego kształtowania polityk blokowania, np. można zezwolić na zapis dowolnych plików, z zastrzeżeniem jednak, że zapisywanie plików w określonym formacie lub określonej wielkości będzie powodować automatyczne powiadomienie administratorów. Można także zdefiniować reguły, zgodnie z którymi pliki określonego rodzaju lub rozmiaru będą składowane na dyskach sieciowych, jednak nie dłużej niż np. 3 dni, a po tym okresie będą automatycznie kasowane. 

Raporty generowane przez NTP Software QFS ułatwiają znalezienie dużych zbiorów plików, które zalegają na dyskach od wielu miesięcy, czy wyszukać duplikaty poukrywane w wielokrotnie zagnieżdżonych katalogach itp. Można też badać statystyki: jakiego rodzaju plików przybywa najszybciej, jak poszczególne grupy użytkowników wykorzystują swoje limity, którzy użytkownicy regularnie czyszczą przydzielone im katalogi.

Zastosowanie narzędzia NTP Software QFS ułatwiającego zarządzanie serwerami plików daje wiele korzyści, m.in.: 
  • racjonalizację wykorzystania, a w efekcie wydłużenie cyklu wymiany systemów pamięci masowych - w wielu przypadkach nawet ponad dwukrotnie
  • wydłużenie cyklu wymiany systemu backupowego - chodzi zwłaszcza o koszty związane z napędami do bibliotek taśmowych i same biblioteki
  • wydłużenie okna backupowego na skutek zmniejszenia objętości danych podlegających zabezpieczeniu
  • ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z przechowywaniem w firmie materiałów nielegalnych
  • automatyzację i delegację zarządzania plikami z administratorów na użytkowników