Nasze technologie

Microsoft oraz Open Source

Rozwiązania Microsoft

Nasze rozwiązania, w tym dedykowane aplikacje Web, serwisy i aplikacje udostępniane w modelu SaaS, korzystają z najważniejszych technologii i platform Microsoft, w tym m.in. Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, oraz narzędzi z rodziny Microsoft System Center.

Rozwiązania Open Source

Dostarczamy i utrzymujemy dowolne aplikacje i serwisy w technologii Open Source działające na platformie Ubuntu/Debian. Przy ich tworzeniu i rozwijaniu wykorzystujemy m.in. Python, PostgreSQL, Django, Django CMS, Django Oscar i wiele, wiele innych.

Technologie Microsoft

Technologie informatyczne Microsoft towarzyszą nam od początku naszego istnienia, tj. od 1995 roku. Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji i utrzymywaniu rozwiązań na platformie Microsoft Windows. Nasz zespół programistów, administratorów i inżynierów systemowych ewaluował od połowy lat dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem technologii i platform informatycznych dostarczanych przez Microsoft. 

Jesteśmy firmą, której zespoły programistyczne i utrzymaniowe wyrosły na technologiach Microsoft i dojrzewały wraz z rozwojem narzędzi programistycznych oraz systemów zarządzania środowiskami informatycznymi Microsoft.

Nasze dedykowane aplikacje Web, serwisy i aplikacje udostępniane w modelu SaaS korzystają z większości rozwiązań i platform dostarczanych przez Microsoft, w tym m.in. Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server. Nasze rozwiązania są zarządzane za pomocą Microsoft System Center. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w hostingu portali, serwisów i usług elektronicznych na platformach Microsoft, co stawia nas w rzędzie solidnych i wiarygodnych partnerów kompetencyjnych Microsoft.

Technologie Open Source

Technologie informatyczne Open Source stanowią osobny, bardzo ważny i obiecujący kierunek rozwoju naszej działalności. Nasz związek z Open Source został zapoczątkowany w 2010 roku, gdy wyodrębniliśmy w naszej strukturze zespół programistów i administratorów Rapid Development. Za jego pośrednictwem dostarczamy i utrzymujemy dowolne aplikacje i serwisy działające na platformie Ubuntu/Debian. Przy tworzeniu rozwiązań Open Source wykorzystujemy m.in. Python, PostgreSQL, Django, Django CMS, Django Oscar i wiele, wiele innych.

Rzetelność i odpowiedzialność

Zróżnicowanie technologiczne i wieloletnie doświadczenie pozwala nam prawidłowo szacować ryzyko i koszt realizacji projektów programistycznych. W niektórych zastosowaniach rekomendujemy technologie Open Source, a w innych stoimy zdecydowanie po stronie Microsoft. Zawsze wspieramy naszych klientów posiłkując się wiedzą i rzeczową argumentacją uczciwie przedstawiając zalety i wady różnych rozwiązań oraz środowisk widzianych przez pryzmat celów i wymagań klienta.

Wszędzie, gdzie jest to uzasadnione, korzystamy z wirtualizacji oraz usług chmury informatycznej (cloud services). W naszych projektach wykorzystujemy często usługi Microsoft Azure oraz Amazon Web Services pomimo tego, że dane rozwiązanie jest hostowane i utrzymywane w naszym dedykowanym centrum danych.

Profesjonalizm i doświadczenie

Po kilkunastu latach pozytywnych doświadczeń nie obawiamy się realizacji zadań programistycznych w technologii Microsoft .Net oraz Django/Python. Wiemy, że w realizacji projektów nie jest najważniejsza technologia, ale daleko bardziej istotna jest bliska współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy biznesowe, przestrzeganie harmonogramu, zarządzanie kolejnością zadań projektowych oraz zakresem funkcjonalnym aplikacji i usług.