Modele współpracy

Elastyczność i doświadczenie

Elastyczność to priorytet

Model współpracy z naszymi Klientami zawsze dostosowujemy do specyfiki realizowanej usługi oraz preferencji w zakresie rozliczania, licencjonowania oraz utrzymania usługi.

Optymalizacja

Doskonale wiemy też, jak czasochłonny może być proces formalnej akceptacji projektów i umów w środowisku korporacyjnym. Dlatego intensywnie korzystamy ze zwinności naszej firmy - wykazujemy się daleko idącą elastycznością, a kwestie formalne załatwiamy bez zbędnej zwłoki i komplikowania.

W zakresie rozliczania projektów, wyróżniamy następujące, podstawowe modele:

revenue sharing – polega na podziale przychodów wygenerowanych przez wspólnie uruchamiane usługi dla klientów operatora.

CAPEX/OPEX – znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie realizowana usługa nie ma bezpośredniego przełożenia na przychody operatora, ale ze względów biznesowych jest wymagana. Dostarczamy zarówno usługi finansowane w modelu inwestycyjnym (CAPEX), jak i modelu utrzymaniowym (OPEX), a także w kombinacji obu tych modeli.

resellerski – stosowany, gdy dostarczamy gotowe usługi dodane oferowane klientom operatorów/partnerów z brandingiem dcs.pl.

W zakresie dystrybucji usług działamy w następujących modelach:

white label – usługa dostosowywana jest do wymagań operatora i oferowana w ramach jego oferty z jego logo. W tym modelu, zazwyczaj, nasza firma w żaden sposób nie jest widoczna dla użytkowników końcowych usługi.

resellerski - usługa sprzedawana jest do klientów końcowych przez operatora, przy czym klient końcowy wie, że dostawcą usługi jest dcs.pl. W tym modelu usługa oferowana jest zazwyczaj z logo dcs.pl, a operator odpowiedzialny jest za sprzedaż usługi i utrzymywanie relacji handlowej z klientem. Nasza firma odpowiada za utrzymanie oraz wsparcie techniczne usługi i rozlicza się bezpośrednio z operatorem, który ma pełną dowolność w zakresie kształtowania polityki cenowej dla klienta końcowego.
sprzedaż bezpośrednia – nasza firma sprzedaje usługę bezpośrednio do klientów końcowych.