Raport odpowiedzialności społecznej CSR dla ING Banku Śląskiego

Raport odpowiedzialności społecznej CSR dla ING Banku Śląskiego dcs.pl wraz z agencją AUDE (http://aude.pl ) wykonał Raport społeczny, którego treść została przygotowana przez ING Bank Śląski http://www.raportcsr.ingbank.pl Agencja AUDE przy współpracy z ING Bank Śląski opracowała koncepcję funkcjonalną oraz projekt graficzną witryny, po naszej stronie było wykonanie serwisu internetowego oraz jego utrzymanie.

Raport CSR dla ING BankuŚląskiego

Przygotowana wspólnie witryna internetowa jest kompleksową publikacją opisującą wszystkie obszary działania ING Banku Śląskiego z perspektywy odpowiedzialnego wpływu na otoczenie. Raport CSR podkreśla znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności Banku. Przedstawia podejmowane oraz zrealizowane przez Bank działania.

Raport CSR ING Banku Śląskiego został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi do raportowania danych z obszaru zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative w wersji G4, na poziomie CORE. Od strony technicznej witryna internetowa została oparta o Django CMS i przygotowana zgodnie ze standardami WCAG 2.0 oraz dostosowana dla osób słabowidzących i niewidomych. Całość serwisu została zaprojektowania i wykonana w technice RWD (Responsive Web Design), aby ułatwić przeglądanie Raportu zarówno na komputerach PC jak i urządzeniach mobilnych. Witryna została wdrożona i jest utrzymywana przez inżynierów dcs.pl na platformie HostedWindows.pl

Powrót