Microsoft Silver Messaging dla dcs.pl

Firma dcs.pl uzyskała kolejną  kompetencję przyznawaną partnerom Microsoft: Silver Messaging. Kompetencja Messaging oznacza, że firma jest ekspertem w dziedzinie implementacji, utrzymania i pomocy technicznej w zakresie programu Microsoft Exchange Server. dcs.pl posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów bazujących na Microsoft Exchange Server.

Wszystkie kompetencje firmy dcs.pl w programie partnerskim Microsoft to:

  • Gold Hosting
  • Silver Mobility
  • Silver Messaging
  • Silver Aplication Development

Sprawdź także "dcs.pl w programie partnerskim Microsoft"

Powrót