Migracja Lotus do Exchange

powierz ją specjalistom

Z Lotusa do Exchange

Zmiana systemu pocztowego korporacji to nie lada wyzwanie. Dlatego organizacje, które podjęły taką decyzję, powinny być pewne, że zostanie ona przeprowadzona w należyty sposób.

Obszar serwerów pocztowych, obsługujących biznesową pocztę e-mail wewnątrz korporacji, zdominowany jest przez dwa produkty:
  • IBM Lotus Domino / Notes
  • Microsoft Exchange
Jednak od kilku lat pozycja Microsoft Exchange systematycznie się powiększa. Dlaczego zatem serwer Exchange zaczyna dominować?

Mobilność:

Oba serwery pocztowe wspierają dostarczanie wiadomości e-mail na popularne urządzenia mobilne Blackberry, Android, iPhone, Windows. W obu przypadkach możliwe jest obsługiwanie skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki www.

User Experience:

W opiniach doświadczonych użytkowników aplikacja kliencka Lotus Notes pozwala na zaawansowaną konfigurację – z drugiej jednak strony wielu początkujących użytkowników zaznacza, iż bardzo przydatne jest szkolenie z obsługi Lotus Notes. Dlatego pod względem User Experience punkty należy przyznać Microsoft Outlook, gdyż zdecydowana większość użytkowników nie napotyka na problemy z obsługą i funkcjonalnością aplikacji.

Support techniczny:

Na rynku pracy zdecydowanie powszechniejsze są umiejętności administracji oraz obsługi serwera Microsoft Exchange. Sam Microsoft wydaje się również bardziej skory do udzielania wskazówek w przypadku skomplikowanych problemów technicznych.

Archiwizacja, przechowywanie i odtwarzanie:

Zarówno Microsoft jak i IBM, w kolejnych wersjach swoich produktów, usiłowali poprawiać słabsze strony przechowywania i archiwizowania wiadomości na serwerach. Jednak funkcjonalność ta wydaje się być bardziej dopracowana w przypadku Exchange, mimo iż wymaga większych kosztów oraz przestrzeni dyskowych.
 
Dcs.pl świadczy usługi outsourcingowe, polegające na utrzymaniu korporacyjnych środowisk pocztowych Microsoft Exchange, a także gotowości do wszelkiej pomocy technicznej mającej na celu określanie przyczyn usterek, awarii oraz błędów krytycznych w funkcjonowaniu systemów Microsoft Exchange oraz ich usuwaniu.
Posiadamy bogate doświadczenie we wdrożeniach serwerów pocztowych Microsoft Exchange 2003, 2007, 2010 i 2013 wraz z przygotowaniem potrzebnej infrastruktury, np. Active Directory. Potwierdzają to przede wszystkim lata administracji hostowanym środowiskiem HostedExchange.pl.