HostedSMS wysyła wiadomości SMS dla ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła z dcs.pl umowę na realizację wysyłek SMS-owych. Podpisanie umowy i nawiązanie współpracy jest wynikiem wyboru oferty dcs.pl w toku przeprowadzonego przez ARiMR postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Firma dcs.pl jest w Polsce dostawcą hostowanej platformy służącej do realizacji masowych wysyłek SMS oraz kampanii marketingowych – HostedSMS.pl. Usługa jest dostepna w ramach platformy https://hostedsms.pl/.

ARiMR jest państwową osobą prawną która realizuje ustawowe zadania w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się przede wszystkim wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. ARiMR, jako wykonawca polityki rolnej, podlega nadzorowi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a dcs.pl jest świadczenie usługi pozwalającej na dokonywanie masowej wysyłki SMS, w celu poprawy efektywności informowania wnioskodawców i beneficjentów na terytorium RP o realizacji zadań ARiMR, przy spełnieniu specyficznych wymagań funkcjonalnych stawianych przez ARiMR.

dcs.pl jako producent oprogramowania HostedSMS dostarczył w wyznaczonym terminie platformę zgodną z oczekiwaniami określonymi przez ARiMR w umowie i w chwili obecnej realizuje usługę masowej wysyłki SMS.

 

Powrót