FaxCore zyskaj elastyczność zmniejszając koszty

FaxCore

To nowoczesny serwer faksowy wykorzystujący wysoko skalowalną platformę developerską Microsoft.NET oraz relacyjną bazę danych Microsoft SQL Server.

Skalowalność

dcs.pl, dzięki wieloletniej współpracy i statusowi FaxCore Distributor, zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie doboru rozwiązań, wdrożenia oraz opieki technicznej.

Dlaczego warto skorzystać z serwera faksowego FaxCore?

FaxCore oferuje ogromną skalowalność oraz zaawansowane metody integracji z systemami informatycznymi klientów.  Użytkownicy i administratorzy mają dostęp do serwera faksowego FaxCore za pośrednictwem konsoli WWW.

Serwer faksowy FaxCore można zintegrować z serwerem poczty elektronicznej Microsoft Exchange lub Lotus Notes oraz dowolnym urządzeniem wielofunkcyjnym MFP za pośrednictwem protokołu SMTP. Integracja aplikacji zewnętrznych jest możliwa za pośrednictwem zaawansowanego interfejsu komunikacyjnego Web Service.

Uniwersalne interfejsy

FaxCore udostępnia wszystkie swoje funkcje za pomocą interfejsu WWW. Dzięki temu nie ma konieczności instalowania dodatkowych aplikacji na komputerze użytkownika i zwykła przeglądarka internetowa wystarcza m.in. do:

  • zarządzania użytkownikami
  • konfiguracji systemu
  • śledzenia i zarządzania systemem
  • korzystania z archiwum dokumentów
  • raportowania

Poza interfejsem WWW użytkownicy mogą także wykorzystywać dodatkowe interfejsy klienckie przeznaczone do wysyłania i odbierania faksów, komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, interfejs plikowy do wysyłania plików, styk do komunikacji mobilnej (wysyłanie SMS-ów).

Centralne repozytorium
Repozytorium wysyłanych i odbieranych faksów umożliwia wyszukiwanie faksów na podstawie różnorodnych kryteriów podanych przez użytkownika. Dostęp do faksów w repozytorium jest możliwy m.in. za pośrednictwem linków http. Faksy mogą być pobierane w postaci plików graficznych TIFF lub PDF. Przy dostępie do repozytorium faksów wspierane są zarówno protokoły http, jak i https, co zapewnia zwiększone bezpieczeństwo komunikacji.

Mechanizmy korporacyjne
FaxCore wykorzystuje zaawansowany model zarządzania katalogiem użytkowników. Katalog użytkowników FaxCore można spiąć z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory lub NetWare Directory Services. Uprawnienia użytkowników w strukturze katalogowej są dziedziczone.

Łatwa integracja
FaxCore udostępnia interfejs programistyczny .NET SDK, który można użyć do integracji z dowolnym systemem informatycznym klienta. API z dostępem przez Web Service pozwala wysyłać, odbierać, przekierowywać faksy, a także zarządzać serwerem FaxCore. Dobrze zdefiniowane interfejsy SOAP pozwalają na integrację usług faksowych z dowolną platformą systemową (Linux, MAC, Unix, Windows) poprzez XML. FaxCore integruje się m.in z Microsoft Exchange, Lotus Notes, Oracle, SAP, PeopleSoft, Microsoft Office, Ariba, Siebel Systems, FileNET, Documentum, OTG.