Weblive Facsys

zyskaj elastyczność zmniejszając koszty

Weblive FACSys

Weblive FACSys to nowoczesny system faksowy firmy Avatune Inc. (dawniej Solgenia Inc.), pracujący w ponad 50 tysiącach instalacji na całym świecie.

Platinum Partner

dcs.pl jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce i posiada status dystrybutora - Avantune Platinum Partner - FACSys Authorised Distributor

Dlaczego warto skorzystać z systemu faksowego Weblive FACSys?

Unikatowe funkcje najnowszej generacji Weblive FACSys umożliwiają kompleksowe i szybkie wdrożenie systemu faksowego oraz integrację z istniejącymi w przedsiębiorstwie procesami biznesowymi, co gwarantuje szybki zwrot z inwestycji.

Korzyści z inwestycji w technologię Weblive FACSys mają wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także operacyjny, ponieważ pozwalają na automatyzację wielu czynności biurowych. Z punktu widzenia pracownika, możliwość wysłania faksu w dowolny sposób oraz sprawdzenia czy został dostarczony pod właściwy numer. Z punktu widzenia administratora, pełna kontrola faksów wychodzących i przychodzących do firmy, archiwizacja i możliwość integracji z systemami pocztowymi, urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz serwerami SharePoint.

Gwarancja jakości i niezawodności

Zobacz w jaki sposób można wysyłać faksy korzystając z narzędzi Weblive FACSys:

schemat sposobów wysyłania faksów

Skalowalność i transakcyjność: Weblive FACSys wykorzystuje Microsoft SQL Server, co znacznie zwiększa możliwość jego skalowania, a także pozwala na pełną integrację z systemami i aplikacjami stosowanymi w przedsiębiorstwach.

Prostota i siła: Dzięki możliwości integracji wielu serwerów w jedną farmę, użytkownicy mogą wykonać pojedynczy proces bezpiecznego logowania się do systemu faksowego. Pełna integracja z Active Directory ułatwia zarządzanie kontami użytkowników i ich parametrami.

Minimalizacja ryzyka awarii: Weblive FACSys wspiera technologię Microsoft Network Load Balancing, SQL-clustering oraz automatyczne przejmowanie funkcji jednego serwera przez drugi w przypadku awarii. Dodatkowe monitorowanie poprawnej pracy serwera może być zapewnione przez dedykowany moduł Weblive FACSys Monitoring Service.

Integracja z pocztą elektroniczną: Weblive FACSys pozwala na integrację z dowolnym systemem poczty elektronicznej oraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi. Użytkownicy mogą odbierać faksy w swojej skrzynce w postaci dokumentów w formacie PDF lub TIFF.

Archiwizacja i retencja dokumentów: Zastosowanie technologii Microsoft SQL Server pozwala na implementację najbardziej złożonych procedur dotyczących archiwizacji i retencji dokumentów.

Interfejs WWW: Interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej pozwala nowym użytkownikom na pełne korzystanie z serwera faksowego bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na ich komputerach.

Szczegółowa kontrola administracyjna: Szczegółowe uprawnienia dla użytkowników, grup, kart telefaksowych oraz kanałów komunikacji upraszczają równoważenie obciążenia i obniżenie kosztów w rozproszonych instalacjach.

Integracja z aplikacjami: Weblive FACSys pozwala na wysyłanie faksów z aplikacji SAP, Microsoft Dynamics CRM, Oracle i praktycznie każdej innej aplikacji, która umożliwia drukowanie dokumentów lub wysyłanie pocztą elektroniczną lub jego wydrukowanie. Interfejs programistyczny Weblive FACSys AFM-SDK umożliwia pełną integrację z aplikacjami zewnętrznymi.

Narzędzia raportowe: Weblive FACSys ma wbudowane mechanizmy raportowania i eksportowania danych, korzystające z technologii Crystal Reports. Pozwala to na znalezienie informacji o dowolnym faksie, a także umożliwia przekrojową analizę wykorzystania systemu faksowego przez pojedynczych użytkowników lub grupy użytkowników, w zależności od serwera lub liczby wysyłanych faksów. Użytkownicy systemu mogą tworzyć także własne raporty.

Szczegółowa charakterystyką systemu Weblive FACSys.

Weblive FACSys – oferta dla średnich i dużych firm

Weblive FACSys Enterprise jest przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Posiada wszystkie funkcje wymagane w zastosowaniach korporacyjnych włącznie z redundancją serwerów i mechanizmem fail-over.

Najważniejsze cechy Weblive FACSys:

  • maksymalnie 96 kanałów faksowych na jednym serwerze
  • pełna redundancja i funkcja fail-over serwerów faksowych
  • możliwość zastosowania farmy serwerów faksowych
  • monitoring i centralna konsola zarządzania
  • integracja z Microsoft SharePoint
  • zaawansowane funkcje routingu faksów przychodzących
  • możliwość korzystania z zewnętrznego silnika bazy danych
  • możliwość pracy grupowej