FaxCore

FaxCore jest producentem nowoczesnego oprogramowania faksowego klasy enterprise. Serwer faksowy FaxCore to rozwiązanie zbudowane na platformie Microsoft .NET, wykorzystujące technologię serwerów baz danych Microsoft SQL, oferujące wysoką skalowalność, wydajność i niezawodność oraz rozproszone przetwarzanie danych.

Rozwiązanie posiada wielowarstwową, redundantną architekturę umożliwiającą zapewnienie wymaganej skalowalności i niezawodności dzięki zastosowaniu rozproszonego przetwarzania i w efekcie wyeliminowaniu pojedynczego punktu awarii. Wspiera zarówno tradycyjne łącza telekomunikacyjne z komutacją kanałów (TDM) jak i nowoczesną transmisję pakietową z wykorzystaniem technologii FoIP/T.38 (Fax-Over-IP). Udostępnia klienta Web i oferuje innowacyjny interfejs programistyczny Web Service API via XML (http lub https) umożliwiający integrację serwerów faksowych z dowolnym środowiskiem informatycznym.  Więcej na ten temat w rozdziale: Systemy faksowe - FaxCore.

dcs.pl posiada status dystrybutora FaxCore. Status ten gwarantuje dostęp do pełnej wiedzy o produktach oraz najnowszych ofertach i promocjach, kompleksowe wsparcie klientów, w tym profesjonalne procedury wdrożenia, utrzymania i serwisowania, a przede wszystkim dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań na najwyższym poziomie dzięki bezpośredniemu wsparciu producenta.