Przejmujemy Centrum Alarmowe SMS i planujemy jego rozwój

Przejęliśmy od Fundacji Hightech Rescue markę Centrum Alarmowe SMS i rozpoczęliśmy świadczenie pod nią usługi jednostkom samorządu terytorialnego. Centrum Alarmowe SMS służy gminom, powiatom, starostwom, województwom do informowania mieszkańców o sytuacjach alarmowych czy wydarzeniach dziejących się na ich terenie. Może być wykorzystywany przez samorządy, służby publiczne, straż pożarną czy jednostki zarządzania kryzysowego. Dotychczas bylismy operatorem technicznym usługi dla Fundacji - teraz przejmujemy aplikację w całości i planujemy pozyskiwanie kolejnych partnerów.
 
Przypomnijmy, że usługa Centrum Alarmowego SMS (www.centrumalarmowesms.pl) została stworzona przez nas w 2010 roku i od tamtej pory pełnilismy rolę operatora technicznego, natomiast Fundacja Hightech Rescue odpowiadała za stronę sprzedażową i obsługę posprzedażową. Centrum Alarmowe SMS jest narzędziem informacyjnym dla gmin, powiatów, starostw i województw w sytuacjach ekstremalnych (powodzie, burze, huragany, śnieżyce, prace drogowe na określonych odcinkach). Może być również wykorzystywane do informowania o wydarzeniach kulturalnych i imprezach plenerowych w danym regionie, jak również do wysyłania urzędowych powiadomień czy windykacji należności (np. przypomnienia o zaległych podatkach czy opłatach za wywóz śmieci). Powiadomienia są rozsyłane na numery telefonów komórkowych, które zostały zarejestrowane w systemie Centrum Alarmowego SMS. System może być wykorzystywany przez samorządy, służby publiczne, jednostki zarządzania kryzysowego, straż pożarną etc.
 
Ze względu na realizację strategii biznesowej oraz skupieniu się na głównych obszarach działalności Fundacji Hightech Rescue przekazaliśmy projekt Centrum Alarmowe SMS w ręce dcs.pl, co jest w sumie bardzo naturalnym krokiem, gdyż firma dcs.pl jest twórcą tego systemu oraz zajmuje się od lat jego bieżącą obsługą i utrzymaniem. Przez cały okres funkcjonowania Centrum nie wystąpiły żadne problemy techniczne i jesteśmy przekonani, że dcs.pl zapewni Centrum dalszy rozwój - mówi Anna Herman Prezes Fundacji HighTech Rescue.
 
Obecnie z Centrum Alarmowego SMS korzystają m.in. powiaty: piaseczyński, wołomiński, płocki; gminy: Góra Kalwaria, Nowe Miasto, Dąbrówka, Poświętne, Stara Biała, Klembów czy Urzędy Gmin: Somianka, Branszczyk, Strachówka, Mochowo. Na bieżący rok planujemy pozyskanie kolejnych jednostek samorządu terytorialnego oraz dalszy rozwój narzędzia wraz z rozbudową jego funkcjonalności.
 

Powrót